ĐỒNG PHỤC LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

So sánh  |  Lượt xem : 431  |  Ngày đăng : 19/11/2014

Đồng phục văn phòng là sự thể hiện đẳng cấp, hình ảnh của công ty, nhiều đơn vị rất coi trọng và coi đó như một phần Văn hóa doanh nghiệp. Và lãnh đạo doanh nghiệp phải là người tiên phong trong sứ mệnh thực hiện văn hóa do mình đề ra, và trang phục là một phần thể hiện bản lĩnh của lãnh đạo.

Giá sản phẩm Liên hệ
Số lượng mua
Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng